WAAROM BEROEP DOEN OP EXTERNE CONSULTANCY ?
1. OBJECTIEF
Enerzijds door de multidisciplinaire expertise van de externe consultant verkrijg je kruisbestuiving over de diverse activiteitsdomeinen heen !
Anderzijds heeft de consultant een beeld van buitenaf als "nieuwkomer". Dit vertaalt zich vaak in een vernieuwende kijk en benchmark vanuit andere sectoren.

2. EXPERTISE
In kleine en middelgrote organisaties ontbreekt vaak de nodige specifieke competentie en expertise om projecten te implementeren

3. HELICOPTERVIEW
Door de externe benadering wordt er een meerwaarde geboden aan de opdrachtgever om veranderingen binnen het groter kader te kunnen plaatsen. Heel vaak zitten medewerkers verstrengeld en opgeslorpt in de dagelijkse operationele beslommeringen waardoor ze de vernieuwende en - out of the box - kijk verliezen.

4. TIJDELIJK KARAKTER
Naast langdurige opdrachten bestaat er ook de mogelijkheid om projectgericht externe consultancy in te schakelen. In specifieke projecten waarbij binnen de onderneming niet de nodige resources of competenties aanwezig zijn kan dit een added value zijn dewelke het welslagen van uw project kan behartigen.BRUSSEL
00:00:00