Pragmatisch - Analytisch - Participatief
Vanuit een hands-on Peoplemanagement benadering worden alle projecten in eerste fase analytisch benaderd (SWOT Analysis). Zodoende heeft men een beter en objectiever beeld van eventuele knelpunten, prioriteiten en root causes.
In tweede instantie wordt er een strategisch plan opgesteld waarin de diverse aspecten en bijhorende actieplannen in kaart gebracht worden.
In functie van de opgestelde prioriteiten worden deze dan met de stakeholders besproken. Hierdoor wordt er basisdraagvlak gecreëerd van waaruit dan de respectievelijke actieplannen kunnen uitgewerkt en geïmplementeerd worden.
Affiniteit
Zoals u wellicht uit de diverse realisaties zal kunnen opmaken werd er een ruime expertise opgebouwd binnen de verschillende  activiteitsdomeinen.
Vanuit een sterk Peoplemanagement is het cruciaal de nodige affiniteit te ontwikkelen met de specifieke activiteiten, producten, diensten van de opdrachtgever.
Thiry Moustie
Thiry Moustie